Ja, det kan minska din cancerrisk, men de hälsomässiga vinsterna beror på andra faktorer.

Hur mycket risken minskar beror på om rökaren kompenserar för det minskade nikotinintaget genom att ändra hur han/hon röker, till exempel genom att andas in djupare eller att ta fler bloss. Att använda nikotinersättningsprodukter eller andra läkemedel mot tobaksberoende samtidigt som man försöker att minska sin cigarettrökning kan göra det lättare att undvika sådan kompensatorisk rökning, och ökar sannolikheten för att man slutar att röka helt. Det bästa alternativet är att sätta upp ett mål om att sluta att röka helt inom en viss tidsperiod, eftersom de största hälsofördelarna uppnås genom att sluta röka. Att sluta röka, i alla åldrar, minskar väsentligt risken för att dö i någon av alla rökningsrelaterade sjukdomar, inklusive cancer, jämfört med de som fortsätter att röka.

Risken för att få cancer avgörs inte bara av den tid (antal år) som en person har rökt utan även av hur pass intensiv rökningen är (antal rökta cigaretter per dag). Hur länge man rökt anses ha större betydelse vid bedömningen av risken för cancer än effekten av att minska antalet rökta cigaretter per dag. Det bästa för att minska risken för cancer är att sluta röka.