Ja. De vetenskapliga rönen visar med övertygande tydlighet att risken för att få cancer minskar i alla åldrar efter att man slutat att röka, men fördelarna ökar ju yngre du är när du slutar.

I genomsnitt förlorar rökare minst 10 år av sina liv i jämförelse med dem som aldrig har rökt. Att sluta röka före 40 års ålder minskar risken att dö till följd av rökning med ungefär 90 %. Det är aldrig för sent att sluta röka. Att sluta röka, i alla åldrar, minskar risken för att dö till följd av rökning jämfört med de personer som fortsätter att röka.

Att sluta röka har också andra hälsofördelar som du omedelbart märker (se Figur 5). Vad rökare kan göra för att sluta beskrivs här.

Figur 5: Kort- och långsiktiga gynnsamma hälsoeffekter som observeras efter att man slutat att röka.

Joonis 5. Lühi- ja pikaajaline kasulik tervisemõju, mida on täheldatud pärast suitsetamisest loobumist.

Källa: Nytryck med tillstånd från American Cancer Society, Inc., med ensamrätt. Från www.cancer.org