Farmakologisk produktNormal beredning och doseringTillgänglighetAnmärkningar
Med nikotinersättning avses nikotinhaltiga produkter som utformats för att ge kroppen nikotin på ett sätt som inte omfattar rökning eller intag av andra gifter. Det finns flera olika typer, däribland depotplåster för 16 eller 24 timmar, tuggummin med 2 eller 4 mg nikotin, sugtabletter med 1, 1,5, 2 eller 4 mg nikotin, tabletter med 2 mg nikotin som läggs under tungan, nässpray, inhalatorer, påsar som läggs i munnen och munspray. Tillgängligheten varierar i Europa men vanligtvis säljs de över disk eller finns tillgängliga på recept.
  • Det finns bevis för att en kombination av läkemedel (lång- och kortverkande, såsom nikotinplåster och tuggummi) är mer effektivt än behandling med ett enskilt läkemedel.
  • De flesta studier med läkemedel har inkluderat någon typ av beteendestöd.
  • Det är bäst att be om råd om hur man slutar att röka och undviker återfall.
  • Beteendestöd och råd kan ges personligen eller via telefon, sms eller Internet.
  • Beteendestöd kan vara effektivt när det ges via alla de här kanalerna, under förutsättning att stödet följer en tydlig och faktabaserad struktur.
  • Det mesta stöd som getts personligen och som visat sig vara effektivt bestod av intensivt stöd från utbildad personal och innehöll flera sessioner i grupp eller enskilda sessioner.
  • Det finns vissa belägg som antyder att stöd i grupp är mer effektivt än individuellt stöd.
Bupropion är ett atypiskt antidepressivt medel.
 
En typisk behandlingskur är 300 mg per dag under 7–8 veckor som inleds 1 vecka före det datum man ska sluta att röka. Bupropion finns tillgängligt på recept i de flesta europeiska länder.

Vareniklin är ett läkemedel som tillhör gruppen partiella agonister.

En typisk behandlingskur är 1 mg per dag som inleds 1 vecka före det datum man ska sluta att röka, och sedan 2 mg per dag under 11 veckor. Vareniklin finns tillgängligt på recept i de flesta europeiska länder.

Cytisin är också en partiell agonist. En typisk behandlingskur är 4 veckor so inleds 1 vecka före det datum man ska sluta att röka och med ett doseringsschema som minskar med tiden.

För närvarande har cytisin bara tillstånd i ett fåtal länder i Central- och Östeuropa, där det finns tillgängligt över disk eller på recept. Det kan börja användas i Västeuropa i framtiden eftersom tillståndsansökningar har lämnats in för produkten i andra länder, bland annat Storbritannien.