• Rökfria hem minskar vuxnas och barns exponering för passiv rökning.
  • Rökfria hem skyddar barn och vuxna som är särskilt känsliga för passiv rökning, exempelvis människor med astma (eller vuxna med hjärtsjukdomar eller kroniska lungsjukdomar).
  • Det är mer troligt att tonåringar vars föräldrar inte röker men som lever i hem där rökning är tillåtet börjar att röka än motsvarande tonåringar som lever i hem där rökning är förbjudet.
  • Rökare som lever i rökfria hem röker färre cigaretter per dag.
  • Rökfria hem hjälper personer som slutar att röka att hålla sig ifrån rökning längre.
  • Ett rökfritt hem är ett tydligt meddelande om att rökning är oacceptabelt.

Ett rökfritt hem, där ingen får röka inomhus vid något tillfälle eller under några förhållanden, kan mer effektivt skydda barnen mot passiv rökning än ett hem med bara vissa begränsningar. Att röka vid ett öppet fönster eller en öppen dörr gör inte ditt hem rökfritt.

Den passiva rökningen kan minskas ytterligare genom att inte röka i bilar eller andra privata fordon när barn eller icke-rökare är närvarande. Höga koncentrationer av miljötobaksrök har uppmätts i bilar när någon röker, och att öppna bilens fönster räcker inte för att undvika passiv rökning. 2014 godkände England en policy som förbjuder rökning i privata fordon när det finns barn bland passagerarna. Lagen kommer att träda i kraft om ungefär ett år. Ett liknande projekt pågår i Irland och andra länder förväntas följa efter.