Nej. Nikotin är en vanlig kemisk förening som finns i tobaksplantor och den gör snarare tobaken beroendeframkallande än att direkt orsaka cancer. Personer som är beroende kommer mer sannolikt att fortsätta att exponera sig för de cancerframkallande ämnena i tobaksrök eller rökfri tobak.

Nikotin kan, i de doser som finns i produkter som nikotinersättningsprodukter, gradvis ersätta nikotinbehovet hos cigarettrökare medan de minimerar sin exponering för de cancerframkallande ämnen och andra giftiga ämnen som finns i tobaksrök. Medicinskt nikotin är därför ett säkrare alternativ än tobaksprodukter. Nikotinersättning (som tuggummi eller plåster) finns med på Världshälsoorganisationens lista över viktiga läkemedel sedan 2009.

Nikotin kan i stora doser vara giftigt eller till och med dödligt och därför ska nikotinprodukter hållas utom räckhåll för barn.