Nej. Den som röker vattenpipa andas in giftiga ämnen från den brända (ofta smaksatta) tobaken och från det kol som används för att hetta upp tobaken, och utsätts dessutom för passiv rökning. De som röker vattenpipa röker i allmänhet mindre ofta men mer intensivt än de som röker cigaretter. Man röker vanligtvis länge (20–90 minuter) och exponeras för tobaksrök under en lång tid. De som röker vattenpipa brukar dessutom ofta dra ned röken djupare i lungorna eftersom det krävs mer kraft för att dra luften genom vattenpassagen. Den kylande effekt som uppnås av att tobaksröken leds genom vatten kan göra att rökaren tar fler bloss och därmed andas in mer av de cancerframkallande ämnen som finns i röken. Att röken leds genom vatten filtrerar dock inte bort de giftiga ämnena i tobaksröken. Vattenpipor kallas också för shisha, hookah eller nargile. Ett exempel visas i Figur 4.

Figur 4: En vattenpipa, även känd som shisha, hookah eller nargile.

Källa:  © danck -  iStockphoto.com.