Elektroniska cigaretter, eller elektroniska nikotinleveranssystem, är apparater som inte bränner eller använder tobaksblad utan istället förångar nikotin som användaren sedan andas in. De här produkterna kallas vanligtvis för e-cigaretter, och att använda en e-cigarett kallas också för vaping. Vissa e-cigaretter ser ut som konventionella tobaksprodukter (t.ex. cigaretter, cigarrer, cigariller, pipor eller vattenpipor), men de kan också tillverkas i former som liknar vardagliga föremål som pennor, USB-minnen och stora cylindriska eller rektangulära anordningar.

Huvudingredienserna i den vätska som förångas är förutom nikotin även propylenglykol och vegetabilisk glycerin. Dessutom innehåller vätskan i e-cigaretter och den ånga som de avger även andra kemikalier. E-cigaretter säljs i en rad olika smaker.

Update: IARC endorses the World Health Organisation (WHO) statement based on the current scientific evidence: 

WHO: E-cigarettes: how risky are they? 

The link to the WHO statement posted on 29/01/2020 by the IARC provides recent information related to this Question and Answer of the European Code against Cancer posted on 14/10/2014. The European Code against Cancer Working Group on Tobacco developed this Question and Answer but had no involvement in the development of the WHO statement.