Tobak kan rökas, snusas, tuggas eller sniffas. Cigarettrökning är det allra vanligaste sättet att använda tobak på i EU; ungefär 28 % av alla personer över 18 års ålder röker för närvarande och mindre än 1 % använder rökfri tobak med undantag för Sverige. Tobak säljs också i form av cigarrer, rulltobak för handrullade cigaretter eller pipor, tobak för vattenpipor, tuggtobak och snus eller luktsnus (fuktigt eller torrt).

Mer information om tobaksprodukter ges i Tabell 1.