Áno. Keďže pracovisko priamo ovplyvňuje zdravie a pohodu pracovníkov, a teda aj ich rodín, komunít a celej spoločnosti, predstavuje ideálne prostredie a infraštruktúru na podporu preventívnych opatrení a opatrení na podporu zdravia pre väčšie skupiny obyvateľov. Medzi takéto opatrenia patrí podpora pri skoncovaní s fajčením, zvyšovaní fyzickej aktivity či zdravého stravovania. Situáciu súvisiacu so zdravím a pohodou pracovníkov možno zlepšiť prostredníctvom spoločného úsilia zamestnávateľov, zamestnancov a spoločnosti, a to formou programov ochrany zdravia pri práci alebo podpory zdravého životného štýlu a zvyšovania účasti pracovníkov na tvarovaní pracovného prostredia.