Všetky druhy rakoviny sú spôsobené abnormalitami (mutáciami) DNA buniek v tele. Telo má obranné mechanizmy voči niektorým mutáciám, ale vonkajšie činitele, akými sú rakovinotvorné chemické látky v tabakovom dyme či žiarenie a niektoré infekcie, môžu túto obranu prelomiť. Pravdepodobnosť týchto genetických abnormalít môže niekedy zvýšiť aj vnútorný nutričný stav tela a jeho hormóny.

Hlavnou príčinou rakoviny v Európskej únii je fajčenie. Nadváha alebo obezita, nesprávna výživa, nedostatočná fyzická aktivita a konzumácia alkoholu prispievajú k nezdravému životnému štýlu, ktorý predstavuje ďalšiu významnú príčinu rakoviny. Vystavenie slnečnému žiareniu a niektorým iným zdrojom žiarenia (napr. radónu) sú tiež významné, rovnako ako vystavovanie účinkom karcinogénov na pracovisku a niektoré infekcie.

Čím sú ľudia viac vystavení akémukoľvek z týchto faktorov (trvanie, frekvencia a úroveň vystavenia), tým je vyššie riziko vzniku rakoviny.