Najlepšie je požiadať o informácie subjekty, ktoré vám ich môžu spoľahlivo poskytnúť, ako sú napríklad príslušné zdravotné orgány.

V skutočnosti existujú tisícky chemických látok, ktorým môžeme byť v priebehu života vystavení. Niektoré môžu zvýšiť riziko ochorenia na rakovinu. Len niektoré vystavenia občanov Európskej únie budú na úrovni vzbudzujúcej odôvodnené obavy.

Ako môžeme vedieť, ktoré vystavenia sú dôvodom na obavy? Stretli sme sa napríklad s obavami týkajúcimi sa ftalátov, ktoré sú prítomné vo výrobkoch obsahujúcich plasty. Masmédiá venovali tejto otázke veľkú pozornosť. Nepotvrdilo sa, že vystavenia ftalátom spôsobuje rakovinové ochorenie, ako vyplynulo z posúdenia v rámci programu monografií Medzinárodnej agentúry pre výskum rakoviny (IARC). V Európskej únii okrem toho existujú postupy na hodnotenie chemických látok alebo iných látok, na určovanie látok, spôsobujúcich alebo potenciálne spôsobujúcich rakovinu u ľudí, ako aj na reguláciu úrovne vystavenia. Na to, aby sa mohlo určiť, že látka spôsobuje rakovinu, musia odborníci v priamych štúdiách vyhodnotiť všetky vedecké dôkazy. Európska únia podnikla významné iniciatívy na ochranu zdravia ľudí a životného prostredia pred látkami identifikovanými ako možné príčiny rakoviny.