12 SPÔSOBOV, AKO SI ZNÍŽIŤ RIZIKO RAKOVINY

Hormonálna liečba

icon-womenSubstitučná hormonálna terapia zvyšuje riziko určitých typov rakoviny. Obmedzte jej používanie.

Lieky sú chemické látky, ktoré sa vyvíjajú a používajú v medicíne a stomatológii pre svoju schopnosť liečiť choroby, predchádzať im alebo ich zmierňovať. Lieky môžu mať okrem svojich plánovaných účinkov aj vedľajšie účinky. K vedľajším účinkom môže patriť zvýšenie, ale aj zníženie rizika rakoviny.

Hormonálna substitučná liečba ženskými hormónmi je liečba používaná hlavne na zmiernenie prejavov menopauzy u žien.

Riziko rakoviny u žien i mužov môžu zvýšiť aj iné lieky (niektoré z nich sú hormonálne), výlučne u žien sa toto riziko môže zvýšiť napr. užívaním perorálnej antikoncepcie.