12 SPÔSOBOV, AKO SI ZNÍŽIŤ RIZIKO RAKOVINY

Vystavenie slnečnému/UV žiareniu

icon-tobacco Vyhýbajte sa prílišnému slnečnému žiareniu – platí to najmä pre deti. Chráňte sa pred slnkom. Nepoužívajte soláriá.

Slnečné žiarenie obsahuje viditeľné svetlo, infračervené žiarenie pociťované ako teplo, ako aj neviditeľné ultrafialové (UV) žiarenie. Optické slnečné žiarenie je pre planétu Zem (napr. pre fotosyntézu) a ľudí nevyhnutné.

UV žiarenie s veľmi krátkou vlnovou dĺžkou (UVC) úplne absorbuje ozónová vrstva vo vrchnej atmosfére, ale určité UV žiarenie s krátkou vlnovou dĺžkou (UVB) a dlhou vlnovou dĺžkou (UVA) sa dostane na povrch Zeme. UVB je potrebné na syntézu vitamínu D v ľudskej koži, UVB a aj UVA však spôsobujú poškodenie kože, ktoré môže v dlhodobom meradle viesť k rakovine kože.