Rakovina je choroba, pri ktorej telové bunky nekontrolovane rastú a vytvárajú nádor, ktorý sa môže rozšíriť do rôznych častí tela.

Rakovina patrí k hlavným príčinám úmrtia v Európskej únii.

Rakovina je najčastejšie zistená v strednom a vyššom veku, avšak zmeny buniek vedúce k rakovine sa začínajú oveľa skôr. Preto je ochrana dôležitá bez ohľadu na vek.

Počet ľudí s výskytom rakoviny rastie, sčasti aj preto, že ľudia žijú dlhšie ako v minulosti.

Vedecký výskum odhalil niekoľko spôsobov, ako znížiť riziko rakoviny.

Európsky kódex proti rakovine bol vytvorený s cieľom informovať ľudí o opatreniach, ktoré môžu prijať na zníženie rizika rakoviny.