Existujú dve nesprávne interpretácie týkajúce sa počtu prípadov rakovinových ochorení spôsobených chemickými látkami v životnom prostredí.

Po prvé, hlavné riziko pochádza zo silného vystavenia trvajúceho viacero rokov. Ide napríklad o vystavenie v súvislosti s prácou, ktoré súvisí s rizikom rakoviny. Iný je však prípad omnoho menšieho rizika vyplývajúceho z vystavenia rovnakej chemickej látke na environmentálnej úrovni.

Po druhé, „riziko“ môže znamenať niečo iné, keď sa vzťahuje na jednotlivca, ako keď sa vzťahuje na celé obyvateľstvo. Pomerne malé riziko pre jednotlivca, ako napríklad riziko rakoviny pľúc spôsobenej znečistením ovzdušia alebo sekundárnym dymom, môže viesť k značnému počtu prípadov rakoviny v populácii, ak je vystavených mnoho ľudí, zatiaľ čo silné vystavenie pomerne malej skupiny pracovníkov povedie k vysokému riziku rakoviny týchto vystavených jednotlivcov, ale v celej populácii spôsobí len malý počet prípadov rakoviny.