Pre väčšinu z nás je možno najdôležitejšie tráviť menej času sedením – obmedzte čas strávený pozeraním televízie, používaním počítača atď. Pozitívny účinok môže mať už len to, keď budeme namiesto sedenia stáť alebo kráčať. Ak napríklad dochádzate do práce/domov verejnou dopravou, vystúpte o niekoľko zastávok skôr a zvyšnú vzdialenosť choďte pešo. Ak jazdíte autom, zaparkujte úmyselne trochu ďalej od práce, aby ste zvýšili vzdialenosť prejdenú peši. Vždy, keď to je možné, skúste použiť schody namiesto eskalátora alebo výťahu. Pri používaní telefónu stojte namiesto sedenia. Obmedzením času stráveného sedením zvýšite množstvo vydanej energie, čím môžete pomôcť zamedziť postupnému zvyšovaniu hmotnosti. Nepriamo si tak môžete znížiť riziko rakoviny.

Existujú viaceré spôsoby, ako do svojho dňa začleniť strednú až intenzívnu fyzickú aktivitu. Začnite tým, že si nájdete činnosti, ktoré robíte naozaj radi. Ráta sa sem mnoho rôznych činností, ako napríklad chôdza, tanec alebo bicyklovanie. Zvážte vyskúšať nový typ činnosti, ako napríklad ľahký beh alebo rekreačné plávanie. Takisto môžete cvičiť s priateľom alebo partnerom, to vám môže pomôcť udržať motiváciu hýbať sa.

Nájdite si činnosť, ktorá vám vyhovuje, a urobte si z nej zvyk.