12 SPÔSOBOV, AKO SI ZNÍŽIŤ RIZIKO RAKOVINY

Sekundárny dym

icon-tobacco Zo svojho domova spravte nefajčiarske prostredie. Podporujte nefajčiarske opatrenia na pracovisku.

Vystavenie sekundárnemu dymu v práci a doma je spojené s ochoreniami, ktorým možno zamedziť, vrátane rakoviny. Prehľad škodlivých účinkov na zdravie spôsobených užívaním tabaku a vdychovaním sekundárneho dymu je zobrazený na obrázku č. 1.

Domov môže byť častým miestom vystavenia sekundárnemu dymu. V Európe sú rozdiely, pokiaľ ide o rozhodnutie nefajčiť v domácnosti, s prevahou nefajčiarskych domovov, ktoré sa v jednotlivých krajinách pohybujú od 31 % po vyše 90 %. Zvýšená ochrana pred sekundárnym dymom je želaná a fajčiari a nefajčiari ju môžu tak, že nebudú tolerovať fajčenie vo svojich domovoch či autách.

V európskych krajinách, kde je fajčenie na pracovisku ešte povolené, je prijatie komplexných politík v prospech prostredia bez dymu, ako je uvedené v článku 8 Rámcového dohovoru o kontrole tabaku (RDKT) WHO, najlepšou možnosťou na zabezpečenie toho, aby boli všetci pracujúci občania rovnako a úplne chránení pred sekundárnym dymom. V odporúčaní Rady z 30. novembra 2009 o prostredí bez dymu, ktoré vychádza z článku 8 RDKT WHO, sa od členských štátov vyžaduje zavedenie prostredí bez dymu na verejných miestach a pracoviskách nachádzajúcich sa vo vnútri budov a vo verejnej doprave. Úroveň komplexnosti a presadzovania týchto zákazov sa medzi jednotlivými krajinami líši.

Obrázok č. 1: Zdravotné dôsledky kauzálne súvisiace s užívaním tabaku a vdychovaním sekundárneho dymu

consequences-tobacco-second-hand-smoke

Zdroj: upravené zo správy The Health Consequences of Smoking – 50 Years of Progress: A Report of the Surgeon General (Zdravotné dôsledky fajčenia – pokrok dosiahnutý za 50 rokov: správa hlavného lekára). Atlanta, GA: Ministerstvo zdravotníctva a sociálnych vecí USA, Centrá pre kontrolu a prevenciu chorôb, Národné centrum pre prevenciu chronických ochorení a podporu zdravia, Úrad pre fajčenie a zdravie, 2014, s povolením Ministerstva zdravotníctva a sociálnych vecí USA.