Európsky kódex proti rakovine uvádza opatrenia, ktoré môžete prijať na zníženie rizika vzniku rakoviny. Čím viac odporúčaní budete dodržiavať, tým nižšie bude jej riziko.

Nie všetci ľudia však majú rovnaké možnosti na zníženie tohto rizika. Spôsob života je tiež ovplyvnený sociálnymi a ekonomickými okolnosťami, do ktorých sa ľudia narodia a v ktorých žijú. Tieto okolnosti závisia sčasti od politických, kultúrnych a environmentálnych faktorov, ktoré jednotlivci nemôžu priamo ovplyvniť.

Prevencia rakoviny je najúspešnejšia, ak vládne politiky a opatrenia uľahčujú zdravé rozhodnutia a chránia občanov pred karcinogénnymi činiteľmi.

Napríklad potrebujeme viac politík, ktoré sťažia kúpu a fajčenie tabaku a uľahčia fyzickú aktivitu a zdravú výživu. Ďalšie znižovanie znečistenia ovzdušia si vyžaduje presadzovanie alebo sprísnenie predpisov.

Jednotlivci, poradcovia v oblasti zdravia, spoločnosti zaoberajúce sa bojom proti rakovine a komunity by mali spoločne podporovať politiky a opatrenia uľahčujúce zdravé rozhodnutia a vytvárať prostredie, ktoré ľuďom pomáha vyhnúť sa rakovine a žiť zdravo do vysokého veku.