V porovnaní s krokmi podnikanými jednotlivcami sú v prípade väčšiny rakovinotvorných chemických látok prítomných v životnom prostredí najúčinnejšími opatreniami predpisy a opatrenia prijímané na úrovni komunity, ktoré sú zamerané na zníženie úrovne týchto látok alebo ich odstránenie. Je však dôležité vedieť, čomu ste vystavený, aby ste mohli prijať informované rozhodnutia o svojom zdraví. Tu sú niektoré príklady, aké kroky môžu podniknúť jednotlivci:

  • Môžete zo svojho domova a bezprostredného okolia urobiť prostredie bez dymu tým, že ostatným nedovolíte fajčiť vnútri alebo vo vozidlách.
  • Poznajte chemické látky vo výrobkoch, ktoré kupujete na súkromné použitie; čítajte pokyny na bezpečné a vhodné použitie, ak sú k dispozícii, a starostlivo sa nimi riaďte.
  • Ak máte azbest, ktorý musí byť odstránený, nesmiete to urobiť sami; musíte si zavolať odborníka a žiadny odpad z odstránenia azbestu nesmiete uvoľniť do životného prostredia.
  • Obmedzte používanie chemických látok iba na dobre vetrané miestnosti alebo ich používajte vonku.
  • Znečistenie vzduchu v interiéri môžete znížiť zabezpečením vhodného vetrania. Na zníženie znečistenia ovzdušia používajte energeticky efektívne domáce spotrebiče (kúrenie, chladenie atď.) a snažte sa nespaľovať organickú hmotu, ako je drevo a/alebo záhradný odpad na otvorenom priestranstve.
  • Individuálne opatrenia (ako napríklad obmedzenie používania áut a ich vhodná údržba alebo používanie bicykla či verejnej dopravy) môžu prispieť k zníženiu znečistenia ovzdušia.
  • K minimalizácii kontaminácie pitnej vody a pôdy môžete prispieť vhodnou likvidáciou domácich chemických látok (napr. pesticídov, farieb) alebo liekov a obmedzením odpadu.
  • K zdravšiemu životnému prostrediu môžete prispieť aj zvyšovaním informovanosti verejnosti, čo môže viesť k opatreniam na úrovni širokej verejnosti alebo komunity.