12 SPÔSOBOV, AKO SI ZNÍŽIŤ RIZIKO RAKOVINY

Alkohol

icon-tobacco Ak pijete akýkoľvek druh alkoholu, obmedzte jeho množstvo. V záujme prevencie rakoviny je lepšie alkohol nepiť.

Existujú presvedčivé dôkazy, že ľudia môžu znížiť svoje riziko rakoviny osvojením si zdravého správania, pokiaľ ide o stravovanie a aktivitu. V rámci Európy hrozí ľuďom, ktorí vedú zdravý životný štýl v súlade s odporúčaniami týkajúcimi sa prevencie rakoviny, odhadom o 18 % nižšie riziko rakoviny v porovnaní s ľuďmi, ktorých životný štýl a telesná hmotnosť nie sú v súlade s týmito odporúčaniami. Toto zníženie rizika bolo odhadnuté v súvislosti so zdravým životným štýlom, ktorého súčasťou je disponovanie normálnou telesnou hmotnosťou [index telesnej hmotnosti (BMI) od 18,5 do 24,9 kg/m2] a vyhýbanie sa jedlám podporujúcich zvyšovanie hmotnosti (ako napríklad sladké nápoje a rýchle občerstvenie); vykonávanie strednej aktivity najmenej 30 minút denne; dojčenie (u žien); prijímanie potravín najmä rastlinného pôvodu; obmedzenie príjmu červeného mäsa; vyhýbanie sa spracovaným mäsovým výrobkom a obmedzenie konzumácie alkoholických nápojov.