Áno. Z vedeckých dôkazov presvedčivo vyplýva, že riziko rakoviny sa zníži, keď človek prestane fajčiť v akomkoľvek veku, čím mladší je však fajčiar, keď prestane fajčiť, tým väčší prínos.

Priemerne prídu fajčiari najmenej o 10 rokov života v porovnaní s ľuďmi, ktorí nikdy nefajčili. U ľudí, ktorí prestanú fajčiť do veku 40 rokov, sa zníži riziko úmrtia spojeného s fajčením o približne 90 %. Nikdy nie je neskoro prestať fajčiť. Ak človek prestane fajčiť v akomkoľvek veku, riziko úmrtia spojeného s rakovinou sa v porovnaní s ľuďmi, ktorí naďalej fajčia, u neho zníži.

Rozhodnutie prestať fajčiť má aj ďalšie zdravotné prínosy, ktoré možno pozorovať ihneď (pozri obrázok č. 5). Čo môžu fajčiari urobiť, aby prestali, je opísané tu.

Obrázok č. 5: Krátkodobé a dlhodobé pozitívne zdravotné účinky pozorované po tom, ako osoba prestane fajčiť.

Zdroj: opätovne uverejnené s povolením spoločnosti American Cancer Society, Inc. Všetky práva vyhradené. Zo stránky www.cancer.org.