Tak. Dowody naukowe jasno wskazują, że ryzyko zachorowania na raka zmniejsza się po rzuceniu palenia w każdym wieku, ale im niższy przedział wiekowy, tym większa korzyść.

Średnio palacze tracą co najmniej 10 lat życia w porównaniu z osobami, które nigdy nie paliły. Rzucenie palenia przed ukończeniem 40 lat zmniejsza ryzyko zgonu związanego z paleniem o około 90%. Nigdy nie jest za późno, aby rzucić palenie; rzucenie palenia w każdym wieku zmniejsza ryzyko zgonu związanego z paleniem w porównaniu z osobami, które nadal palą.

Rzucenie palenia przynosi również inne korzyści zdrowotne, które można od razu dostrzec (zob. rys. 5). Działania, jakie mogą podjąć palacze, aby rzucić palenie opisano tutaj.  

Rys. 5: Krótko- i długofalowe korzystne skutki zdrowotne zaobserwowane po rzuceniu palenia.

Źródło: Przedruk za zgodą American Cancer Society, Inc. Wszystkie prawa zastrzeżone. Ze strony internetowej www.cancer.org