Tytoń można palić, ssać, żuć lub wciągać przez nos. W Unii Europejskiej tytoń jest używany głównie w postaci papierosów: obecnie papierosy pali około 28% osób w wieku powyżej 18 lat, a mniej niż 1% używa wyrobów tytoniowych bezdymnych, z wyjątkiem Szwecji. Tytoń sprzedawany jest również w postaci cygar, luzem do samodzielnego skręcania papierosów lub do fajek, tytoniu do fajek wodnych, tytoniu do żucia oraz tytoniu, który można ssać lub wciągać przez nos (tytoń do wciągania nosem, wilgotny lub suchy).

Więcej szczegółowych informacji na temat wyrobów tytoniowych przedstawiono w tabeli 1.