Tak. Szkodliwy wpływ tytoniu zostaje spotęgowany w wyniku spożywania alkoholu oraz w przypadku pewnych zawodów, w trakcie wykonywania których pracownicy narażeni są na inne czynniki mogące powodować raka (np. radon lub azbest). W przypadku spożywania alkoholu i palenia ryzyko zachorowania na raka jamy ustnej, gardła, krtani i przełyku u palaczy wzrasta znacząco wraz ze wzrostem spożycia alkoholu. Ryzyko zachorowania na raka jest większe w przypadku palenia i picia alkoholu niż w przypadku samego palenia.