Tytoń i dym tytoniowy zawierają wiele substancji, o których wiadomo, że powodują raka (stosowany termin to „substancja rakotwórcza”) u zwierząt doświadczalnych i ludzi. Niektóre substancje rakotwórcze stanowią naturalne części rośliny tytoniu, a inne powstają podczas palenia tytoniu lub w trakcie przetwarzania, suszenia, leżakowania lub przechowywania, m.in. benzen, formaldehyd i nitrozoaminy typowe dla tytoniu. Liczba i ilość substancji rakotwórczych może różnić się w zależności od poszczególnych wyrobów tytoniowych oraz między poszczególnymi państwami. Pewne rodzaje produkowanych wyrobów tytoniowych bezdymnych mogą zawierać mniejsze stężenie nitrozoaminy typowej dla tytoniu, która jest jedną z głównych substancji rakotwórczych występujących w wyrobach tytoniowych. Ciągłe używanie tytoniu, a tym samym ciągłe narażenie na substancje powodujące raka, może doprowadzić do rozwoju raka.

Niektóre substancje chemiczne występujące w tytoniu i dymie tytoniowym zostały sklasyfikowane jako substancje rakotwórcze dla ludzi przez Międzynarodową Agencję Badań nad Rakiem należącą do Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) (tabela 2). Na rys. 3. przedstawiono niektóre z wielu substancji obecnych w dymie tytoniowym, które powodują raka u zwierząt doświadczalnych i ludzi.

Rys. 3: Niektóre substancje powodujące raka, które występują w dymie tytoniowym.

Źródło: Międzynarodowa Agencja Badań nad Rakiem