Nie. Osoby palące fajki wodne wdychają substancje toksyczne wydzielane w trakcie palenia tytoniu (często aromatyzowanego) i węgla używanego do podgrzewania tytoniu, a także wtórny dym tytoniowy. Ogólnie rzecz biorąc osoby palące fajki wodne palą rzadziej, ale z większą intensywnością niż osoby palące papierosy. Sesje na ogół trwają długo (20–90 minut), narażając palaczy na długotrwałą ekspozycję na dym tytoniowy. Osoby palące fajki wodne mają również tendencję do wdychania dymu głęboko do płuc z powodu większej siły potrzebnej do wciągnięcia powietrza przez warstwę wody. Efekt „schłodzenia” wywołany przepływem dymu tytoniowego przez wodę może powodować większą liczbę zaciągnięć i tym samym wdychanie większej ilości substancji rakotwórczych znajdujących się w dymie. Przepływ dymu przez wodę nie powoduje odfiltrowania substancji toksycznych występujących w dymie tytoniowym. Fajki wodne znane są również jako szisza, hookah, nargila lub hubble-bubble. Przykładową fajkę wodną przedstawiono na rys. 4.

Rys. 4: Fajka wodna, znana również jako szisza, hookah, nargila lub hubble-bubble.

Rys. 4: Fajka wodna, znana również jako szisza, hookah, nargila lub hubble-bubble.

Źródło: © danck - iStockphoto.com.