Jeżeli palacz jest wzorem do naśladowania, wtedy istnieje duże prawdopodobieństwo, że jego palenie wpłynie na przyzwyczajenia pod względem palenia osób znajdujących się w jego otoczeniu. Jeżeli w rodzinie jest jedna osoba paląca, istnieje większe prawdopodobieństwo, że pozostali członkowie również zaczną palić, zwłaszcza osoby młode będące pod wpływem rodziców i rodzeństwa.

Lekarze, pielęgniarki i inni pracownicy służby zdrowia stanowią dla pacjentów wzór do naśladowania, dlatego jeżeli palą, wysyłają swoim pacjentom niespójny komunikat. Należy zatem zachęcać pracowników służby zdrowia do zaprzestania używania tytoniu i wspierać ich w tym, a także promować kulturę wolną od tytoniu.