Istnieje szereg działań, które palacze mogą podjąć, aby zwiększyć swoje szanse na skuteczne rzucenie palenia. Istnieją mocne dowody wskazujące, że te osoby, które korzystają z kombinacji wsparcia farmakologicznego i behawioralnego, mają cztery razy większe szanse na rzucenie palenia, niż osoby, które nie korzystają z żadnego wsparcia. Osoby korzystające tylko z jednej z tych metod nadal mają większe szanse na rzucenie palenia niż osoby niekorzystające z żadnego wsparcia.

Do najczęściej stosowanych skutecznych strategii w zakresie wsparcia farmakologicznego należą nikotynowa terapia zastępcza, bupropion, wareniklina i cytyzyna. Obecnie cytyzyna jest dostępna jedynie w Europie Środkowej i Wschodniej. Więcej szczegółowych informacji na temat możliwości farmakologicznych zamieszczono w tabeli 3.

Wsparcie behawioralne obejmuje np. pomoc we wdrażaniu praktycznych strategii w zakresie zarządzania stresem, pomoc w zerwaniu z nałogiem, wytyczne dotyczące stosowania nikotynowej terapii zastępczej oraz pomoc w radzeniu sobie z głodem nikotyny i objawami odstawienia. Ten rodzaj wsparcia można zapewnić bezpośrednio lub za pośrednictwem kanałów takich jak telefon, system mobilnych wiadomości tekstowych lub internet. Farmaceuci, interniści lub inni świadczeniodawcy mogą ułatwić dostęp do tego rodzaju wsparcia.

Kolejnym działaniem pozwalającym na powstrzymywanie się od używania tytoniu jest wprowadzenie zasady dom wolny od dymu tytoniowego.