Obecnie nic nie wiadomo o długofalowym bezpiecznym używaniu e-papierosów. Palenie e-papierosów nie wiąże się z paleniem tytoniu i wdychaniem dymu tytoniowego, jak w przypadku palenia papierosów; dlatego oczekuje się, że palenie e-papierosów może powodować niższe ryzyko zapadnięcia na chorobę i zgonu niż palenie tytoniu. Wprowadzenie odpowiednich przepisów zminimalizuje potencjalne ryzyko związane z paleniem e-papierosów.

E-papierosy stwarzają możliwość zmniejszenia ogromnego obciążenia chorobami i zgonami powodowanymi paleniem tytoniu, jeżeli większość palaczy przejdzie na e-papierosy i uwzględnione zostaną odpowiednio obawy związane ze zdrowiem publicznym.

Obawy te dotyczą między innymi tego, że aromaty e-papierosów mogą być atrakcyjne dla dzieci i promować palenie wśród młodych osób niepalących, że oznakowanie nie odzwierciedla zawartości, że e-papierosy są niewłaściwie wprowadzane do obrotu oraz mogą osłabić działania zmierzające do ograniczenia użycia tytoniu, ponieważ można je stosować w miejscach, w których palenie papierosów jest zabronione, lub mogą promować palenie wśród palaczy, zamiast zachęcać do rzucenia palenia oraz ostatecznie doprowadzić do renormalizacji użycia tytoniu w państwach, w których prowadzi się zaawansowane i skuteczne działania zmierzające do ograniczenia użycia tytoniu.

Konieczne jest przeprowadzenie dalszych badań w celu przeanalizowania tych obaw.

Update: IARC endorses the World Health Organisation (WHO) statement based on the current scientific evidence: 

WHO: E-cigarettes: how risky are they? 

The link to the WHO statement posted on 29/01/2020 by the IARC provides recent information related to this Question and Answer of the European Code against Cancer posted on 14/10/2014. The European Code against Cancer Working Group on Tobacco developed this Question and Answer but had no involvement in the development of the WHO statement.