Van een aantal beroepen en specifieke, op werkplekken aangetroffen chemische stoffen is aangetoond dat ze het risico op bepaalde soorten kanker vergroten. Enkele van de voornaamste kankerverwekkende stoffen op het werk worden hieronder beschreven:

Tabel 1 vermeldt de beroepen waarin meer kankergevallen zijn vastgesteld. Bij sommige van deze beroepen zijn de specifieke chemische stoffen bekend die kanker veroorzaken, terwijl deze bij andere beroepen niet duidelijk zijn vastgesteld.

Tabel 1: kankerverwekkende beroepen

Beroep of sectorPlaats van (of soort) tumor waarvoor voldoende bewijs van carcinogeniteit bij de mens beschikbaar is

Productie van aluminium

Long, urineblaas

Productie van auramine

Urineblaas

Kolenvergassing

Long

Koolteerdestillatie

Huid

Productie van cokes

Long

Hematietontginning (ondergronds)

Long

Gieten van ijzer en staal

Long

Productie van isopropylalcohol

Neusholte en neusbijholten

Productie van magenta

Urineblaas

Schilderen

Long, mesotheliomen, urineblaas

Productie van rubber

Leukemie, lymfomen, long, maag, urineblaas

Bron: overgenomen uit Cogliano VJ, Baan R, Straif K et al. Preventable exposures associated with human cancers. J Natl Cancer Inst, 103:1827-1829, met toestemming van Oxford University Press.

Op werkplekken is de blootstelling doorgaans complex, met blootstelling aan chemische stoffen op zich, aan mengsels of in combinatie met andere werkgerelateerde blootstelling of andere kankerverwekkende stoffen zoals roken of alcoholgebruik. Bijgevolg kunnen veel werknemers aan diverse stoffen worden blootgesteld en kunnen deze resulteren in tumoren op verschillende plaatsen. Kankerverwekkende stoffen op het werk veroorzaken vooral longkanker en vaak ook mesotheliomen (kanker van de cellen van het mesothelium, het beschermende vlies dat de borst, de buik en de ruimte rond het hart bedekt) en huidkanker, urineblaaskanker en slokdarmkanker (figuur 2).

Figuur 2: locaties van soorten kanker in verband met chemische stoffen op het werk.

cancer-sites-workplace

Bron: © iStockphoto.com.

Buitenwerkers, onder wie bouwvakkers en werknemers in de landbouw, bad- en strandmeesters of tuiniers, kunnen een verhoogd risico lopen op huidbeschadiging door uv-stralen. Andere werkgerelateerde blootstelling houdt onder andere verband met secundaire tabaksrook en radon.