Er bestaan twee misvattingen over hoeveel kankergevallen echt door chemische stoffen in het milieu worden veroorzaakt.

Ten eerste, het grootste risico schuilt in jarenlange intense blootstelling, bijvoorbeeld werkgerelateerde blootstelling, die in verband staat met het risico op kanker, eerder dan in de veel lagere risico's ten gevolge van blootstelling aan dezelfde chemische stof in het milieu in het algemeen.

Ten tweede, "risico" kan soms een andere betekenis hebben wanneer het met betrekking tot een individu of tot de hele bevolking wordt gebruikt. Een relatief laag risico voor het individu zoals dat op de ontwikkeling van longkanker ten gevolge van luchtverontreiniging of secundaire tabaksrook, kan tot een beduidend aantal kankergevallen in de bevolking leiden als een groot aantal mensen wordt blootgesteld, terwijl intense blootstelling bij een relatief kleine groep werknemers tot een groot risico op kanker zal leiden bij de blootgestelde personen, maar slechts een klein aantal kankers bij de bevolking in het algemeen zal veroorzaken.