BeschrijvingBlootstellingsomstandigheden en betrokken beroepen

Uitlaatgassen van dieselmotoren zijn een complex mengsel van gasvormige bestanddelen en deeltjes dat kankerverwekkende stoffen bevat waaronder polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK's), benzeen, 1,3-butadieen, formaldehyde, ethyleenoxide en metalen.
De samenstelling en de omvang van de uitstoot van een motor hangen hoofdzakelijk af van het type motor, de toestand van de motor, de brandstofsamenstelling en -additieven, de gebruiksomstandigheden en de emissiebeperkingsvoorzieningen.

Bij sommige beroepen kan er een grotere blootstelling aan uitlaatgassen van dieselmotoren zijn, zoals:

  • vervoer (bv. spoorwegarbeiders en beroepschauffeurs) en garagewerkzaamheden, voertuigonderhoud en -controle;
  • verkeersleiding;
  • ondergrondse mijnbouw;
  • houtontginning;
  • brandbestrijding;
  • dokwerkers en de bediening van zwaar gereedschap.