BeschrijvingBlootstellingsomstandigheden en betrokken beroepen

Groep in de natuur voorkomende mineralen die zijn opgebouwd uit fijne vezels, met huidige of historische commerciële exploitatiemogelijkheden dankzij hun fysische en chemische eigenschappen. Asbest wordt gebruikt als isolatiemateriaal in gebouwen en als component in een aantal producten zoals dakshingles, watertoevoerleidingen, branddekens, kunststofvulmiddelen, koppelingen en remvoeringen, pakkingen en kussens voor auto's.
De voornaamste vormen van asbest zijn chrysotiel (wit asbest) en crocidoliet (blauw asbest). Andere vormen zijn amosiet, anthophylliet, tremoliet en actinoliet.

Blootstelling aan asbest gebeurt via de inademing van vezels:

  • hoofdzakelijk uit verontreinigde lucht in de werkomgeving;
  • de hoogste mate van blootstelling vindt plaats tijdens het mengen van asbest met andere grondstoffen en het droog snijden van asbesthoudende producten met schuurmiddelen;
  • blootstelling is ook mogelijk tijdens de plaatsing en het gebruik van asbesthoudende producten en het onderhoud van voertuigen;
  • blootstelling is ook mogelijk ten gevolge van vezels die mee naar huis worden gebracht op de kledij van asbestwerkers.

Het gebruik van asbest is nu verboden in de Europese Unie; niet-hechtgebonden chrysotiel en/of andere soorten asbesthoudende materialen zijn echter nog altijd aanwezig in tal van gebouwen en blijven zorgen voor blootstelling bij onderhoud, verbouwing, verwijdering en afbraak. Chrysotiel wordt ook gebruikt in frictiematerialen, textiel en andere toepassingen.