Voor de meeste kankerverwekkende chemische stoffen in het milieu zijn voorschriften en communautaire acties die tot doel hebben deze stoffen te beperken of te elimineren meer doeltreffende maatregelen dan persoonlijke acties. Het is echter belangrijk te weten waaraan u wordt blootgesteld zodat u op basis van betrouwbare informatie beslissingen over uw gezondheid kunt nemen. Hieronder vindt u enkele voorbeelden van wat u als individu kunt doen:

  • U kunt uw huis en onmiddellijke omgeving rookvrij maken door anderen te verbieden om binnenshuis of in de auto te roken.
  • Wees u bewust van de chemische stoffen in de producten die u voor privégebruik koopt; lees de eventuele instructies voor een veilig en correct gebruik ervan en houd u nauwgezet aan de richtsnoeren.
  • Verwijder niet zelf eventueel aanwezige asbestproducten; schakel hiervoor een professional in en stort geen afval van de asbestverwijdering in het milieu.
  • Gebruik chemische stoffen uitsluitend in goed geventileerde ruimten of gebruik ze in de openlucht.
  • U kunt de luchtverontreiniging binnenshuis beperken door voldoende te verluchten. Gebruik energiezuinige huishoudapparaten (verwarming, koeling enz.) en vermijd het in de openlucht verbranden van organisch materiaal zoals hout of moestuin-/tuinafval, om luchtverontreiniging te beperken.
  • Individuele acties (zoals minder vaak de auto nemen en hem goed onderhouden of de fiets of het openbaar vervoer nemen) kunnen bijdragen aan een betere luchtkwaliteit.
  • U kunt bijdragen aan een daling van de drinkwater- en bodemverontreiniging door huishoudchemicaliën (bv. pesticiden, verf) of farmaceutische producten op de juiste manier weg te gooien en door minder afval te produceren.
  • U kunt ook bijdragen aan een gezonder milieu door bewustmaking, wat kan leiden tot acties van het grote publiek of van gemeenschappen.