BeschrijvingBlootstellingsomstandigheden en betrokken beroepen

Aromatische amines zijn een soort chemische stoffen die hoofdzakelijk worden gebruikt bij de productie van kleurstoffen en pigmenten om textiel, lederwaren en papier te kleuren, en in de rubberindustrie.
De voornaamste aromatische amines zijn onder andere benzidine, 4-aminobifenyl, 2-nafthylamine en ortho-toluïdine.

Werknemers kunnen aan aromatische amines worden blootgesteld bij de productie van kleurstoffen, pigmenten en rubberchemicaliën. Twee industriële processen (de productie van auramine en magenta) zijn bijkomende bronnen van blootstelling aan aromatische amines. Beroepsmatige blootstelling gebeurt hoofdzakelijk via contact met de huid.
In totaal zijn 22 aromatische amines, die worden vrijgegeven door de kleurstoffen die vaak worden gebruikt om textiel en lederwaren te kleuren, in de Europese Unie verboden (Verordening (EG) nr. 1907/2006 van de Europese Commissie). In het verleden blootgestelde werknemers kunnen nog steeds een verhoogd risico op kanker hebben.