De beste manier om op de hoogte te blijven, is betrouwbare informatiebronnen raadplegen zoals de plaatselijke gezondheidsautoriteiten.

In bepaalde omstandigheden kan blootstelling aan een variatie van stoffen, bijvoorbeeld luchtverontreinigende stoffen, groter zijn in de buurt van industriële locaties (bv. verbrandingsovens, stortplaatsen of verwerkingsbedrijven) en af en toe de aanvaardbare grenswaarden overschrijden. Daarnaast heerst er vaak bezorgdheid wanneer in de media wordt bericht over potentieel toxische chemische stoffen in water, levensmiddelen, de bodem of de lucht en zogenaamde "kankerclusters" (geïsoleerde grote aantallen kankergevallen). Er zijn echter de laatste jaren in de Europese Unie heel weinig situaties geweest waarin blootstelling aan toxische chemische stoffen aan een overeenkomstige stijging van het aantal kankergevallen kon worden gekoppeld. Niettemin moeten alle mogelijke inspanningen worden geleverd om blootstelling van het grote publiek aan verontreinigende locaties zo klein mogelijk te maken en te beheersen.

De luchtverontreiniging kan ook aanzienlijk zijn in gebieden met druk verkeer. Om de blootstelling aan luchtverontreiniging te verkleinen, is gezamenlijke actie door de maatschappij en de overheden noodzakelijk. Hoewel regelgeving moet worden beslist, vastgesteld en gecontroleerd door de overheid en alternatieven voor individueel autogebruik moeten worden aangeboden, kan iedereen zijn steentje bijdragen door alternatieven zoals openbaar vervoer, autodelen of de fiets te gebruiken om het autoverkeer te doen dalen.