De beste manier om op de hoogte te blijven, is betrouwbare informatiebronnen raadplegen zoals de respectieve gezondheidsautoriteiten.

Er zijn inderdaad duizenden chemische stoffen waaraan wij tijdens ons leven kunnen worden blootgesteld. Sommigen ervan kunnen het risico op kanker vergroten. Slechts bij enkele ervan zal de blootstelling van Europese burgers een niveau bereiken waarover u zich echt zorgen moet maken.

Hoe kunnen wij weten welke blootstelling zorgwekkend is? Zo is er bezorgdheid geweest over blootstelling aan ftalaten die aanwezig zijn in kunststofhoudende producten. Dit heeft veel aandacht gekregen in de media; blootstelling aan ftalaten wordt echter niet erkend als een oorzaak van kanker, volgens de beoordeling van het monografieënprogramma van het Internationaal Agentschap voor Kankeronderzoek (IARC). Daarnaast bestaan er binnen de Europese Unie procedures die chemische of andere stoffen beoordelen, deze identificeren die bij de mens kanker verwekken of kunnen verwekken, en de blootstellingsniveaus regelen. Om vast te stellen dat een stof kanker veroorzaakt, moet alle wetenschappelijk bewijs door deskundigen en in directe onderzoeken worden beoordeeld. De Europese Unie heeft belangrijke initiatieven genomen om de menselijke gezondheid en het milieu te beschermen tegen stoffen die als mogelijk kankerverwekkend zijn gekwalificeerd.