Kanker is een ziekte waarbij lichaamscellen ongecontroleerd groeien en een tumor vormen die zich naar andere delen van het lichaam kan verspreiden.

Kanker is een van de belangrijkste doodsoorzaken in de Europese Unie.

De diagnose kanker wordt meestal op middelbare leeftijd en later gesteld, maar de celveranderingen die tot kanker leiden, beginnen veel vroeger, zodat bescherming op elke leeftijd belangrijk is.

Steeds meer mensen krijgen kanker, deels omdat mensen langer leven dan vroeger.

Wetenschappelijk onderzoek heeft een aantal manieren aan het licht gebracht om het risico op kanker te verlagen.

De Europese code tegen kanker is erop gericht de mensen in te lichten over de acties die zij kunnen ondernemen om hun risico op kanker te verlagen.