De Europese code tegen kanker bevat acties die u kan ondernemen om uw risico op kanker te verlagen. Hoe meer aanbevelingen u opvolgt, hoe lager uw risico op kanker zal zijn.

Niet alle mensen beschikken echter over dezelfde mogelijkheden om hun risico te verlagen. Onze levensstijl wordt ook beïnvloed door de sociale en economische omstandigheden waarin wij worden geboren en leven. Deze omstandigheden hangen gedeeltelijk af van politieke, culturele en omgevingsfactoren waarover wij niet rechtstreeks persoonlijke controle uitoefenen.

Kankerpreventie heeft het meeste kans van slagen als het beleid en de maatregelen van de overheid gezonde keuzes gemakkelijker maken en de burgers beschermen tegen kankerverwekkende stoffen.

Zo zijn meer beleidsmaatregelen nodig om het kopen en roken van tabak moeilijker te maken, en om lichaamsbeweging en een gezond voedingspatroon te vergemakkelijken. Om de luchtverontreiniging verder te verminderen, moet de regelgeving worden gehandhaafd of versterkt.

Samen moeten burgers, gezondheidsadviseurs, oncologische verenigingen en gemeenschappen beleid en maatregelen aanmoedigen en ondersteunen die gezonde keuzes gemakkelijker maken en omgevingen creëren die de mensen helpen kanker te voorkomen en gezond oud te worden.