Doorgaans uit een beroepsgebonden kanker zich klinisch niet anders dan een kanker die door een andere vorm van blootstelling is veroorzaakt. De specifieke oorzaak of oorzaken van een bepaalde kanker kunnen in feite doorgaans niet worden bepaald. De medische behandeling is dezelfde voor alle kankers van hetzelfde type.

Sommige kankers zijn echter hoofdzakelijk het gevolg van het uitgeoefende beroep. Mesotheliomen (kanker van de cellen van het mesothelium, het beschermende vlies dat de borst, de buik en de ruimte rond het hart bedekt) wordt bijvoorbeeld in de meeste gevallen veroorzaakt door asbest. Bij andere soorten kanker, met name longkanker, is de eerdere of gelijktijdige verschijning van verwante ziekten zoals silicose ten gevolge van de inademing van kristallijn silica of asbestose (longfibrose) na de inademing van asbest een aanwijzing dat de kanker te wijten is aan eerdere blootstelling aan respectievelijk silica of asbest.

In de Europese Unie kan kanker veroorzaakt door beroepsmatige blootstelling recht geven op schadevergoeding. Wanneer u vermoedt dat uw kanker een gevolg is van uw beroep, moet u dit melden aan uw dokter zodat deze mogelijkheid medisch grondig kan worden onderzocht en hij u desgevallend kan helpen om schadeloosstelling te vragen, als uw dokter medisch bewijs bekrachtigt volgens de algemene beginselen van de nationale wetgeving.