12 MANIEREN OM UW RISICO OP KANKER TE VERLAGEN

Screening

icon-screeningNeem deel aan georganiseerde screeningprogramma's voor:

  • darmkanker (mannen en vrouwen)
  • borstkanker (vrouwen)
  • baarmoederhalskanker (vrouwen).

Sommige soorten kanker kunnen worden opgespoord en behandeld voordat er symptomen optreden. Zoeken naar kanker of naar aandoeningen die tot kanker kunnen leiden, bij mensen die geen symptomen vertonen, wordt screening genoemd. Het hoofddoel van kankerscreening is sterfgevallen door kanker vermijden. Dankzij screening kan het ook mogelijk zijn om minder ingrijpende behandelingsmethoden te gebruiken als de kanker vroeg genoeg wordt opgespoord. Bij sommige soorten kanker zoals baarmoederhalskanker en darmkanker, kan screening daadwerkelijk voorkomen dat de kanker zich ontwikkelt.

In de Europese Unie wordt screening aanbevolen voor darm-, borst- en baarmoederhalskanker wanneer ze wordt aangeboden als onderdeel van een georganiseerd programma met voldoende middelen om de kwaliteit ervan te garanderen. In de meeste landen van de Europese Unie bestaan momenteel georganiseerde screeningprogramma's voor borstkanker en in velen ervan ook georganiseerde programma's voor darm- en baarmoederhalskanker. Klik hier voor meer informatie over georganiseerde programma's.

Deskundigen hebben uitvoerige richtsnoeren voor alle aspecten van screening op darm-, borst- en baarmoederhalskanker opgesteld die door de Europese Commissie zijn bekendgemaakt. Deze Europese richtsnoeren bevatten grondbeginselen en gedetailleerde protocollen, normen en aanbevelingen die, indien ze in acht worden genomen, garanderen dat de aan de bevolking aangeboden screening van hoogstaande kwaliteit is. Klik hier voor meer informatie over kwaliteit bij kankerscreening.

Als u aan kankerscreening zou willen deelnemen, maar niet weet of er in uw land een programma bestaat, neem dan contact op met het Ministerie van Gezondheid.