12 MANIEREN OM UW RISICO OP KANKER TE VERLAGEN

Secundaire tabaksrook

icon-tobaccoMaak uw woning rookvrij. Ondersteun het rookvrije beleid op uw werk.

Blootstelling aan secundaire tabaksrook op het werk en thuis wordt geassocieerd met vermijdbare aandoeningen, waaronder kanker. Een overzicht van de schadelijke gevolgen voor de gezondheid van tabaksgebruik en de inademing van secundaire tabaksrook vindt u in figuur 1.

De woning kan een plaats zijn waar men vaak aan secundaire tabaksrook wordt blootgesteld. In Europa bestaan verschillen in de manier waarop het rookverbod in woningen wordt toegepast, en varieert het percentage rookvrije woningen van 31 % tot meer dan 90 %. Grotere bescherming tegen secundaire tabaksrook is wenselijk en realiseerbaar als rokers en niet-rokers het roken in hun woningen en auto's verbieden.

In Europese landen waar roken op het werk nog altijd is toegelaten, is de invoering van een allesomvattend rookvrij beleid, zoals geschetst in artikel 8 van het Kaderverdrag inzake tabaksontmoediging (FCTC) van de Wereldgezondheids­organisatie (WHO), de beste keuze om ervoor te zorgen dat alle werkende burgers volledig en in dezelfde mate tegen secundaire tabaksrook worden beschermd. De aanbeveling van de Raad betreffende rookvrije ruimten van 30 november 2009, die op artikel 8 van de FTCT van de WHO is gebaseerd, roept de lidstaten op om rookvrije ruimten in afgesloten openbare ruimten, op de werkplek en in het openbaar vervoer te garanderen. De omvang en handhaving van deze verbodsbepalingen variëren van land tot land.

Figuur 1: gevolgen voor de gezondheid die in causaal verband staan met tabaksgebruik en de inademing van secundaire tabaksrook.

consequences-tobacco-second-hand-smoke

Bron: met aanpassingen overgenomen uit The Health Consequences of Smoking – 50 Years of Progress: A Report of the Surgeon General. Atlanta, GA: U.S. Department of Health and Human Services, Centers for Disease Control and Prevention, National Center for Chronic Disease Prevention and Health Promotion, Office on Smoking and Health, 2014, met toestemming van het Amerikaanse Ministerie van Gezondheid en Sociale Diensten.