Ja. In sommige werkomgevingen of gedurende een loopbaan is het mogelijk dat iemand aan verschillende werkgerelateerde kankerverwekkende stoffen tegelijk of na elkaar wordt blootgesteld. Vaak voorkomende combinaties zijn: radon of arseen en kristallijn silica; asbest en polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK's); of chroom- en nikkelverbindingen.

Vaak wordt het aan werkgerelateerde kankerverwekkende stoffen verbonden risico sterk verhoogd door roken. Het risico op longkanker bij asbestwerkers is veel hoger bij de rokers onder hen en roken is bij deze mensen een grotere risicofactor dan asbest.