Over de code

De Europese code tegen kanker is een initiatief van de Europese Commissie om de mensen in te lichten over de acties die zij voor zichzelf of hun gezin kunnen ondernemen om hun risico op kanker te verlagen. De huidige vierde editie bestaat uit twaalf aanbevelingen die de meeste mensen zonder bijzondere vaardigheden of advies kunnen opvolgen. Hoe meer aanbevelingen de mensen opvolgen, hoe lager hun risico op kanker zal zijn. Naar schatting kunnen bijna de helft van alle sterfgevallen als gevolg van kanker in Europa worden voorkomen als iedereen de aanbevelingen opvolgt.

De vierde editie van de code wordt op deze website gepubliceerd, samen met Vragen en Antwoorden met aanvullende informatie over elke aanbeveling en verwante aspecten van kankerpreventie. Deze vragen en antwoorden leggen uit over welk kankerrisico elke aanbeveling gaat, en verstrekken meer details over hoe de mensen zichzelf en hun gezin kunnen beschermen.

De eerste editie van de code werd in 1987 gepubliceerd. De vierde editie werd in de periode 2012–2013 door kankerspecialisten, wetenschappers en andere deskundigen uit de hele Europese Unie opgesteld in het kader van een door het Internationaal Instituut voor kankeronderzoek gecoördineerd project, dat financiële steun van het EU-gezondheidsprogramma ontving. Bij het formuleren van de aanbevelingen hielden de deskundigen rekening met de meest recente wetenschappelijke gegevens. Alle deskundigen die aan de vierde editie hebben meegewerkt, dienden onafhankelijk te werken en zich alleen te laten leiden door hun expertise en niet door het standpunt van organisaties of instellingen. De deskundigen moesten ook ieder reëel of vermeend belang in verband met het onderwerp melden.

De deskundigen namen gedurende twee jaar deel aan een multidisciplinaire samenwerking in het kader waarvan de desbetreffende gegevens zijn verzameld en geëvalueerd in werkgroepen. Een groep epidemiologen met ervaring op het gebied van systematisch onderzoek van de wetenschappelijke literatuur bood de werkgroepen wetenschappelijke en technische ondersteuning bij de identificatie en analyse van de desbetreffende gegevens. Door de werkgroepen geschreven wetenschappelijke artikelen lichten de redenering achter de aanbevelingen in de code en de desbetreffende gegevens toe.

De formulering van de aanbevelingen is het resultaat van een samenwerking tussen de werkgroepen, deskundigen op het gebied van gedragsonderzoek en communicatie en de twee hoofdonderzoekers van het project; daarbij is rekening gehouden met het feit dat de doelgroep het grote publiek is. Een wetenschappelijk comité van senior onderzoekers en vooraanstaande specialisten op het gebied van kankerpreventie in Europa hield een algemeen onafhankelijk wetenschappelijk toezicht en keurde de aanbevelingen definitief goed. Het wetenschappelijk secretariaat van het project bij het Internationaal Instituut voor kankeronderzoek werd door de twee hoofdonderzoekers samen geleid.

The September issue of the European Journal of Cancer features an interview of European Code Against Cancer IARC project leaders Drs Lawrence von Karsa and Joachim Schüz. Watch video

Organising Committees