12 MANIEREN OM UW RISICO OP KANKER TE VERLAGEN

Tabak

icon-tobacco Rook niet. Gebruik geen enkele vorm van tabak.

Tabak is wereldwijd verantwoordelijk voor het grootste aantal vermijdbare ziekte- en sterfgevallen.

Tabak is de belangrijkste oorzaak van kanker. Roken is de meest schadelijke vorm van tabaksgebruik en zorgt voor de zwaarste tabaksgerelateerde ziektelast. Sigaretten roken doodt meer dan de helft van de langdurige rokers.

Wereldwijd is tabaksgebruik elk jaar verantwoordelijk voor ongeveer 6 miljoen sterfgevallen en meer dan een half triljoen dollar economische schade. Tabak zal deze eeuw 1 miljard mensen het leven kosten als het Kaderverdrag inzake tabaksontmoediging (FCTC) van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) niet snel wordt uitgevoerd. In Europa zijn de regels met betrekking tot de productie, presentatie en verkoop van tabaks- en aanverwante producten vastgelegd in de onlangs herziene Richtlijn inzake tabaksproducten (2014/40/EU) die tot doel heeft de verschillen tussen de lidstaten op het gebied van de bestrijding van tabaksgebruik onderling aan te passen en zo de gezondheid van de bevolking beter te beschermen.

Een overzicht van de schadelijke gevolgen voor de gezondheid van tabak vindt u in figuur 1.

Figuur 1: gevolgen voor de gezondheid die in causaal verband staan met tabaksgebruik en blootstelling aan secundaire tabaksrook.

consequences-tobacco-second-hand-smoke

Bron: met aanpassingen overgenomen uit The Health Consequences of Smoking – 50 Years of Progress: A Report of the Surgeon General. Atlanta, GA: U.S. Department of Health and Human Services, Centers for Disease Control and Prevention, National Center for Chronic Disease Prevention and Health Promotion, Office on Smoking and Health, 2014, met toestemming van het Amerikaanse Ministerie van Gezondheid en Sociale Diensten.