Jah. Kuna töökoht mõjutab vahetult töötajate ning järelikult ka nende pere, kogukonna ning ühiskonna tervist ja heaolu, on sel parim võimalik taust ja taristu, et toetada suurtele elanikkonna rühmadele suunatud ennetustegevust ja tervisedendust, sh suitsetamise lõpetamist, füüsilise aktiivsuse suurendamist ja tervislikku toitumist. Tööandjate, töötajate ja ühiskonna jõupingutuste ühendamine töötervishoiuprogrammide või tervislike eluviiside edendamise ning töötajate töökeskkonna kujundamises osalemise kaudu võib parandada inimeste tervist ja heaolu tööl.