Mitmed kutsealad ja töökohaspetsiifilised keemilised ained on osutunud teatavate vähkkasvajate tekke riski suurendavateks. Järgmiseks kirjeldatakse mõningaid tähtsamaid töökeskkonnas esinevaid vähki tekitavaid aineid:

Tabelis 1 on loetletud kutsealad, mille puhul on kindlaks tehtud suurem vähijuhtude esinemine. Neist mõnel kutsealal on konkreetsed vähki tekitavad keemilised ained teada, kuid teiste puhul ei ole konkreetseid aineid kindlalt tuvastatud.

Tabel 1: Vähki põhjustavad kutsealad

Kutseala või tööstusharuKasvajapaikmed (või kasvajad), mille kohta on kantserogeensuse tõendusmaterjal inimese puhul piisav
Alumiiniumi tootmine Kops, kusepõis
Auramiini tootmine Kusepõis
Kivisöe gaasistamine Kops
Kivisöetõrva destilleerimine Nahk
Koksi tootmine Kops
Hematiidide (maa-alune) kaevandamine Kops
Raua- ja terasevalu Kops
Isopropüülalkoholi tootmine Ninaõõs ja ninakõrvalurked
Fuksiinpunase tootmine Kusepõis
Maalritöö Kops, mesotelioom, kusepõis
Kummi tootmine Leukeemia, lümfoom, kops, magu, kusepõis

Allikas: Reproduced from Cogliano VJ, Baan R, Straif K et al. (2011). Preventable exposures associated with human cancers. J Natl Cancer Inst, 103:1827–1829, kirjastuse Oxford University Press loal.

Töökeskkonna kokkupuuted on tavaliselt keerukad. Võib esineda kokkupuudet ühe keemilise ainega või segudega ning ka kooslust muude töökeskkonna kokkupuudete või vähki tekitavate keemiliste ainetega, nt suitsetamise või alkoholi tarbimisega. Seega võivad paljud töötajad puutuda kokku mitme ainega ja need võivad mõjutada mitmeid vähipaikmeid. Peamiselt põhjustavad töökeskkonnas esinevad vähki tekitavad ained kopsuvähki, sageli ka mesotelioomi (rindkere-, kõhuõõnt ja südant ümbritsevat ruumi vooderdavast kaitsekihist — mesoteelist — lähtunud vähkkasvaja) ning naha-, kusepõie- ja söögitoruvähki (joonis 2).

Joonis 2: Töökeskkonnas esinevate keemiliste ainetega seotud vähipaikmed

cancer-sites-workplace

Allikas: © iStockphoto.com.

Välitööde tegijatel, sh ehitus-, põllumajandus- ja turvatöötajatel ning aednikel, võib nahakaudse kokkupuute tõttu olla suurenenud UV-kahjustuse tekke risk. Muud töökeskkonnaga seotud kokkupuuted on keskkonna tubakasuits ja radoon.