Jah. Mõnes töökeskkonnas või isiku kogu tööea jooksul on võimalik kokkupuude mitme töökeskkonnas esineva vähki tekitava ainega korraga või järjestikku. Tavalised kooslused on: radoon või arseen ja kristalne ränidioksiid; asbest ja polütsüklilised aromaatsed süsivesinikud (PAH-ühendid); või kroomi- ja nikliühendid.

Suitsetamine suurendab tavaliselt oluliselt töökeskkonnas esinevate vähki tekitavate ainetega seotud riski. Näiteks asbestiga töötajatel on kopsuvähirisk oluliselt suurem just suitsetajate seas ning suitsetamine on nende puhul suurem riskitegur kui asbest.