Harilikult ei erine töökeskkonna põhjustatud vähkkasvajad kliiniliselt vähkkasvajatest, mis tekivad muude kokkupuudete tõttu. Tegelikult on konkreetse vähkkasvaja konkreetset tekkepõhjust või -põhjusi tavaliselt võimatu kindlaks teha. Ravi on kõikide sama tüüpi vähkkasvajate puhul ühesugune.

Kuid mõned vähkkasvajad tekivad siiski peamiselt töökeskkonna tõttu. Näiteks mesotelioom (rindkere- ja kõhuõõnt ning südant ümbritsevat ruumi vooderdavast kaitsekihist — mesoteelist — lähtunud vähkkasvaja) on enamikul juhtudest põhjustatud asbestist. Teiste vähkkasvajate, eriti kopsuvähi korral, on seotud haiguse varasem või samaaegne avaldumine, nt kristalse ränidioksiidi või asbesti sissehingamise tõttu tekkinud silikoosi või asbestoosi korral märgiks, et vähk on tekkinud varasema kokkupuute tõttu vastavalt ränidioksiidi või asbestiga.

Euroopa Liidus võib töökeskkonnas toimunud kokkupuute tõttu tekkinud vähkkasvaja olla aluseks hüvitise maksmisele. Kui tekib kahtlus, et vähkkasvaja põhjuseks on töökeskkond, tuleb sellest teatada arstile, et seda võimalust hinnataks meditsiiniliselt põhjalikult. Kui see on asjakohane, aidatakse taotleda hüvitist tingimusel, et arst kinnitab meditsiinilise tõendusmaterjali, järgides riiklike õigusaktide üldpõhimõtteid.