12 VIISI VÄHENDADA ISIKLIKKU VÄHIRISKI

Tubakas

icon-tobaccoÄrge tarvitage mingeid tubakatooteid.

Tubakas on peamine ennetatavate haiguste ja surma põhjus maailmas.

Tubakas on peamine vähi põhjustaja. Suitsetamine on kõige kahjulikum tubaka tarbimise viis, sest tekitab kõige rohkem tubakast põhjustatud haigusi. Sigarettide suitsetamine tapab rohkem kui pooled pikaajalised suitsetajad.

Igal aastal sureb kogu maailmas tubaka tarbimise tõttu ligikaudu kuus miljonit inimest ja majanduslik kahju ulatub rohkem kui poole triljoni dollarini. Kui Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) tubaka tarbimise leviku vähendamise raamkonventsiooni ei rakendada kiiresti, tapab tubakas sellel sajandil ligikaudu miljard inimest. Euroopas on hiljuti läbivaadatud tubakatoodete direktiivis (2014/40/EL) täpsustatud tubaka- ja seonduvate toodete tootmist, esitlemist ja müüki käsitlevaid eeskirju, et ühtlustada liikmesriikide tubakatoodete tarbimise reguleerimise erinevusi ning kaitsta seega paremini elanikkonna tervist.

Ülevaade tubaka kahjulikust toimest tervisele on esitatud joonisel 1.

Joonis 1. Tubaka tarbimise ja keskkonna tubakasuitsuga põhjuslikult seotud tervisemõjud

consequences-tobacco-second-hand-smoke

Allikas: The Health Consequences of Smoking – 50 Years of Progress: A Report of the Surgeon General. Atlanta, GA, U.S. Department of Health and Human Services, Centers for Disease Control and Prevention, National Center for Chronic Disease Prevention and Health Promotion, Office on Smoking and Health, 2014, with permission from the U.S. Department of Health and Human Services, 2014. Kohandatud U.S. Department of Health and Human Services (USA tervishoiu- ja sotsiaalteenuste ministeeriumi) loal.